Digital Native

Dowiedz się, co oznacza Digital Native - w marketingu internetowym. Kliknij i przeczytaj więcej.
Paulina Rysz
Dział obsługi klienta
facebooktwitter
tiktok
youtube
linkedinn
mockup

Co to jest Digital Native - Definicja

Digital Native(cyfrowy tubylec) - to osoba, która dorastała w erze cyfrowej, otoczona nowoczesnymi technologiami takimi jak komputery, smartfony i internet. Osoby te są zazwyczaj bardzo biegłe w korzystaniu z różnorodnych urządzeń cyfrowych i mediów społecznościowych, co wpływa na ich sposób komunikacji, nauki i interakcji ze światem. Termin ten został po raz pierwszy użyty przez Marca Prensky'ego w 2001 roku w kontekście opisywania różnic między tymi, którzy urodzili się przed i po rozpowszechnieniu się technologii cyfrowej.

Młodzi ludzie - Digital Natives

Charakterystyka Digital Natives

Digital Natives wyróżniają się kilkoma kluczowymi cechami:

 1. Biegłość w technologii - cyfrowi tubylcy traktują nowe technologie kreatywnie, są bardzo biegli w korzystaniu z różnorodnych urządzeń cyfrowych, takich jak smartfony, tablety, laptopy i inne gadżety. Są oni również zaznajomieni z szerokim wachlarzem oprogramowania i aplikacji, które wykorzystują na co dzień do nauki, pracy i rozrywki.
 2. Preferencje w komunikacji - preferują szybką i skondensowaną formę komunikacji. Dominują u nich krótkie wiadomości tekstowe, równoległe przetwarzanie informacji i komunikacja za pomocą obrazów oraz wideo, często za pośrednictwem aplikacji takich jak Snapchat, Instagram czy Twitter.
 3. Multitasking - digital natives są przyzwyczajeni do jednoczesnego wykonywania wielu zadań. Mogą oni na przykład przeglądać internet, słuchać muzyki i prowadzić rozmowę tekstową jednocześnie.
 4. Preferencje edukacyjne - wychowani w środowisku bogatym w technologię, Digital Natives często preferują nowoczesne, interaktywne metody nauczania, które wykorzystują cyfrowe narzędzia i zasoby.
 5. Oczekiwania zawodowe - wchodząc na rynek pracy oczekują szybkich efektów elastyczności, możliwości pracy zdalnej i dynamicznego środowiska pracy, które oferuje ciągłe wyzwania i możliwości rozwoju. Cenią sobie także firmy, które są technologicznie zaawansowane i oferują możliwości wykorzystania ich cyfrowych umiejętności.
 6. Zmiana wartości i priorytetów - pokolenie cyfrowych tubylców często kładzie duży nacisk na wartości takie jak przejrzystość, autentyczność i odpowiedzialność społeczna. Oczekują, że marki, z którymi się identyfikują, będą działać w sposób etyczny i zrównoważony, co wpływa na ich decyzje zakupowe i lojalność wobec firm.

Table of contest

Wpływ na Rynek Pracy

Digital natives wpływają na rynek pracy w znaczący sposób, przynosząc ze sobą nowe umiejętności, oczekiwania i podejścia do pracy. Ich wpływ na środowisko pracy można zaobserwować w kilku kluczowych obszarach:

 • Adaptacja Technologiczna - są biegli w korzystaniu z technologii, co przekłada się na ich sprawność w adaptacji do nowych narzędzi cyfrowych w miejscu pracy. Ich naturalna znajomość technologii może przyspieszyć procesy cyfryzacji i automatyzacji w firmach, co z kolei może zwiększać efektywność operacyjną.
 • Zmiana Kultury Organizacyjnej - ich podejście do pracy sprzyja kulturze otwartości, współpracy i innowacji. Wprowadzają oni na rynek pracy nową dynamikę, która wymaga od firm przemyślenia swoich polityk zatrudnienia i zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Komunikacja i Współpraca - ich styl komunikacji wpływa na to, jak organizacje projektują swoje przestrzenie pracy i systemy komunikacyjne, zwiększając nacisk na narzędzia wspierające współpracę i komunikację w czasie rzeczywistym.
 • Innowacyjność i Kreatywność - ich skłonność do eksperymentowania, szeregowe przetwarzanie informacji i przyjmowania nowych rozwiązań może być katalizatorem dla innowacji w produktach, usługach czy procesach biznesowych.
 • Wyzwania związane z zarządzaniem - zarządzanie pokoleniem digital natives może stanowić wyzwanie dla tradycyjnych struktur zarządzania. Ich oczekiwania dotyczące szybkiego rozwoju, ciągłego feedbacku i znaczącej pracy mogą wymagać od liderów organizacji dostosowania stylów przywództwa, metod szkoleniowych i strategii rozwoju kariery.

Wyzwania edukacyjne i społeczne

Wychowanie i edukacja digital natives rzucają wyzwania tradycyjnym systemom edukacyjnym:

Dostosowanie metod nauczania: Szkoły i uczelnie muszą integrować technologie cyfrowe w swoje programy nauczania, aby lepiej odpowiadać na potrzeby tej grupy.

Rozwój umiejętności społecznych: Istnieje obawa, że nadmierne korzystanie z technologii może ograniczać rozwój bezpośrednich umiejętności interpersonalnych i społecznych.

Podsumowanie

Digital Natives stają się coraz bardziej dominującą siłą na rynku pracy i w społeczeństwie, ich wpływ na kształtowanie przyszłych trendów technologicznych, kulturowych i gospodarczych będzie rósł. Ich naturalna znajomość cyfrowego świata będzie kształtować nowe innowacje, modele biznesowe i zmiany społeczne, co może prowadzić do znaczących przekształceń w wielu aspektach życia.

❤️ Podziel się wiedzą!❤️

Czy ten wpis był dla Ciebie pomocny? Nie zapomnij podzielić się nim ze znajomymi, aby mogli również podnieść poziom swoich umiejętności marketingowych!
facebooktwitter
tiktok
youtube
linkedinn

Zacznij pozyskiwać klientów z Google już teraz!

Dołącz do ponad 9 tysięcy właścicieli firm, którzy dodali Localo do swojego zestawu narzędzi, z łatwością promując swój lokalny biznes.
Rozpocznij teraz
get started illustration