Kanban

Dowiedz się, co oznacza Kanban - w marketingu internetowym. Kliknij i przeczytaj więcej.
Paulina Rysz
Dział obsługi klienta
facebooktwitter
tiktok
youtube
linkedinn
mockup

Co to jest Kanban - Definicja

Kanban - to metoda zarządzania projektami i zadaniami, która wywodzi się z produkcji lean manufacturing i została zaadaptowana do zastosowań w marketingu i rozwoju oprogramowania. Charakteryzuje się wizualizacją pracy, co pomaga zespołom lepiej zrozumieć przepływ zadań i zarządzać nimi efektywnie.

Wizualizacja pracy

Jak działa metoda Kanban ?

Metoda Kanban opiera się na zasadzie wizualizacji procesu w czasie rzeczywistym. Oto podstawowe elementy funkcjonowania metody Kanban:

 1. Tablica Kanban - Centralnym elementem jest tablica Kanban, która może być fizyczna (np. tablica korkowa) lub cyfrowa (np. oprogramowanie Kanban). Tablicę Kanban dzieli się na kolumny odpowiadające etapom procesu pracy, takim jak "Do zrobienia", "W trakcie" i "Zakończone".
 2. Karty Zadań - Każde zadanie jest reprezentowane przez kartę, która zawiera informacje, takie jak opis zadania, osoba odpowiedzialna i terminy. Karty są umieszczane w odpowiedniej kolumnie na tablicy w zależności od stanu realizacji zadania.
 3. Przepływ Pracy - Zadania są przenoszone z jednej kolumny do drugiej, od lewej do prawej, zgodnie z postępem pracy. Dzięki temu zespół ma jasny obraz tego, co dzieje się w projekcie.
 4. Ograniczenie Ilości Pracy w Toku (WIP) - Kanban nakłada ograniczenia na ilość zadań, które mogą być jednocześnie w trakcie realizacji. Pomaga to uniknąć przeciążenia zespołu i utrzymać płynność pracy.
 5. Ciągłe Dostosowywanie - Metoda Kanban zachęca do ciągłego dostosowywania i optymalizacji procesów w odpowiedzi na obserwowane problemy i wąskie gardła.
 6. Spotkania i Komunikacja - Regularne spotkania zespołu (np. stand-up meetings) pozwalają na aktualizację statusu zadań i omówienie ewentualnych problemów.

Metoda Kanban jest elastyczna i może być dostosowana do różnych środowisk pracy, co czyni ją skutecznym narzędziem zarówno w produkcji, jak i w marketingu, IT czy innych sektorach usług.

Table of contest

Zalety praktyk Kanban

Stosowanie Kanban przynosi wiele zalet, w tym:

 • Poprawa Przepływu Pracy - Kanban ułatwia identyfikację i eliminację przestojów oraz wąskich gardeł, co prowadzi do płynniejszego przepływu pracy.
 • Zwiększenie Efektywności - Dzięki ograniczeniu liczby zadań w toku (WIP), Kanban pomaga zespołom skupić się na zakończeniu bieżących zadań zamiast rozpoczynania nowych, co zwiększa efektywność.
 • Wizualizacja Postępów - Tablica Kanban zapewnia zespołowi wyraźny obraz aktualnego stanu projektów, co ułatwia monitorowanie i zarządzanie postępami.
 • Elastyczność - Metoda Kanban jest elastyczna i może być dostosowana do różnych środowisk i potrzeb zespołu.
 • Zachęcanie do Współpracy - Kanban promuje współpracę i komunikację w zespole, co prowadzi do lepszej organizacji pracy i rozwiązywania problemów.
 • Redukcja Marnotrawstwa - Kanban pomaga identyfikować i eliminować nieefektywne praktyki, co redukuje marnotrawstwo czasu i zasobów.
 • Ciagłe Ulepszanie - Zasady Kaizen w Kanbanie zachęcają do ciągłego doskonalenia procesów, co prowadzi do stałego ulepszania jakości pracy.
 • Lepsza Kontrola nad Zadaniami i Projektami - Kanban zapewnia lepszą kontrolę nad zadaniami i projektami, co pomaga w terminowym ich realizowaniu.
 • Zwiększona Satysfakcja Klienta - Skupienie się na ciągłym doskonaleniu i szybkie reagowanie na potrzeby klienta przekłada się na wyższą jakość usług i produktów.
 • Zwiększona Przejrzystość - Dzięki wizualizacji pracy wszyscy członkowie zespołu mają jasność co do priorytetów i odpowiedzialności, co zwiększa przejrzystość procesów.

Kanban jest szczególnie korzystny w środowiskach, które wymagają dużego stopnia adaptacji i szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania klientów.

Lean manufacturing Kanban - podsumowanie

Lean manufacturing, czyli szczupła produkcja, to filozofia zarządzania produkcją, która koncentruje się na minimalizacji marnotrawstwa i maksymalizacji wartości dla klienta. Kanban działa tam jako system sygnalizacji, który informuje o potrzebie uzupełnienia zapasów lub rozpoczęcia pracy nad nowymi elementami. Karty Kanban, które mogą być fizyczne lub cyfrowe, są przypisane do poszczególnych części lub produktów i przemieszczane wzdłuż łańcucha produkcji. Kiedy dany etap jest gotowy na przyjęcie więcej pracy, karta Kanban jest wysyłana do poprzedniego etapu jako sygnał do rozpoczęcia produkcji. System Kanban pomaga utrzymać płynność produkcji, ogranicza nadmiar zapasów i umożliwia szybką reakcję na zmieniające się warunki i popyt. Jest to podejście zorientowane na ciągłe doskonalenie i eliminowanie marnotrawstwa w każdym aspekcie procesu produkcyjnego.

❤️ Podziel się wiedzą!❤️

Czy ten wpis był dla Ciebie pomocny? Nie zapomnij podzielić się nim ze znajomymi, aby mogli również podnieść poziom swoich umiejętności marketingowych!
facebooktwitter
tiktok
youtube
linkedinn

Zacznij pozyskiwać klientów z Google już teraz!

Dołącz do ponad 9 tysięcy właścicieli firm, którzy dodali Localo do swojego zestawu narzędzi, z łatwością promując swój lokalny biznes.
Rozpocznij teraz
get started illustration