Kano Model

Dowiedz się, co oznacza Kano Model - w marketingu internetowym. Kliknij i przeczytaj więcej.
Paulina Rysz
Dział obsługi klienta
facebooktwitter
tiktok
youtube
linkedinn
mockup

Co to jest Kano Model - Definicja

Kano Model - to narzędzie używane w zarządzaniu jakością i badaniach marketingowych do mierzenia satysfakcji klientów oraz preferencji w odniesieniu do poszczególnych cech produktu lub usługi. Model ten pomaga w identyfikacji i kategoryzacji atrybutów produktu na podstawie tego, jak wpływają one na zadowolenie klienta. Jest wykorzystywany do projektowania produktów i usług, które lepiej odpowiadają na potrzeby i oczekiwania klientów.

Badanie satysfakcji klienta

Cechy Modelu Kano

Model Kano charakteryzuje się podziałem cech produktu lub usługi na pięć głównych kategorii, które różnie wpływają na satysfakcję klienta:

 1. Cechy Podstawowe (Must-be Quality) - Te cechy są uważane za oczywiste i niezbędne. Ich brak powoduje niezadowolenie, ale ich obecność nie zwiększa satysfakcji. Są to podstawowe wymagania, których klient oczekuje jako standardu.
 2. Cechy Oczekiwane (One-dimensional Quality) - Są to cechy, które prowadzą do zwiększenia satysfakcji klienta, gdy są obecne i wykonane dobrze, oraz do niezadowolenia, gdy są wykonane źle. Satysfakcja i niezadowolenie z tych cech jest proporcjonalne do stopnia ich realizacji.
 3. Cechy Wabiące (Attractive Quality) - Te cechy nie są oczekiwane przez klientów, ale gdy są obecne, mogą znacząco zwiększyć satysfakcję i stanowić źródło zachwytu. Ich brak jednak nie powoduje niezadowolenia, ponieważ klientów nie spodziewają się ich jako standardu.
 4. Cechy Obojętne (Indifferent Quality) - Te cechy nie mają znaczącego wpływu na satysfakcję klienta, niezależnie od tego, czy są obecne, czy nie. Klienci są wobec nich obojętni i nie wpływają one na ich decyzje zakupowe.
 5. Cechy Odpychające (Reverse Quality) - Są to cechy, które mogą powodować niezadowolenie klientów, gdy są obecne, a ich brak może być postrzegany pozytywnie. Są to rzadkie sytuacje, w których klient ma odwrotne preferencje w stosunku do określonej cechy.

Table of contest

Jak wykorzystuje się Model Kano?

Model Kano wykorzystuje się w następujący sposób:

 • Badanie Ankietowe - przeprowadza się ankiety wśród klientów, wykorzystując specyficzne dla modelu Kano pytania funkcjonalne (co by było, gdyby dana cecha była obecna) i dysfunkcjonalne (co by było, gdyby danej cechy nie było).
 • Analiza Odpowiedzi - analizuje się odpowiedzi klientów, aby zidentyfikować, do której z pięciu kategorii (podstawowe, oczekiwane, zachwycające, obojętne, odpychające) należy każda cecha produktu lub usługi.
 • Priorytetyzacja Cech - na podstawie wyników ankiety określa się, które cechy mają największy wpływ na satysfakcję klientów i powinny być priorytetem w procesie rozwoju produktu.
 • Rozwój Produktu - wykorzystuje się informacje uzyskane z modelu Kano do projektowania lub ulepszania produktów i usług tak, aby lepiej odpowiadały na potrzeby i oczekiwania klientów.
 • Strategia Marketingowa - informacje z modelu Kano są wykorzystywane do tworzenia komunikatów marketingowych, które podkreślają cechy produktu lub usługi najbardziej cenione przez klientów.
 • Innowacje - model Kano pomaga w identyfikacji potencjalnych obszarów innowacji poprzez wskazanie cech zachwycających, które mogą stanowić unikalną wartość dodaną dla produktu lub usługi.

Etapowe zrozumienie Modelu Kano

Zrozumienie Modelu Kano odbywa się etapowo i obejmuje kilka kluczowych kroków:

 1. Poznanie Kategorii Cech - należy najpierw zrozumieć pięć kategorii cech według Modelu Kano
 2. Przeprowadzenie Badań - następnie przeprowadza się badania, często w formie ankiet, aby zebrać opinie klientów na temat poszczególnych cech produktu lub usługi.
 3. Analiza Wyników - po zebraniu danych przystępuje się do analizy odpowiedzi, aby sklasyfikować cechy do odpowiednich kategorii.
 4. Interpretacja i Priorytetyzacja - na podstawie analizy interpretuje się, które cechy są najważniejsze dla klientów, a następnie priorytetyzuje się działania rozwojowe.
 5. Wdrażanie Wniosków - wreszcie, wiedza zdobyta z Modelu Kano jest wykorzystywana do optymalizacji produktów i usług, a także do informowania strategii marketingowych i innowacyjnych.

Dlaczego warto go stosować?

Stosowanie Modelu Kano jest wartościowe, ponieważ pomaga firmom zrozumieć, które cechy produktów lub usług są kluczowe dla satysfakcji klientów, a także identyfikować nowe możliwości dla innowacji i ulepszeń. Dzięki temu modelowi organizacje mogą lepiej dostosować swoją ofertę do potrzeb rynku i zwiększyć lojalność klientów, co przekłada się na lepsze wyniki biznesowe. Model Kano pozwala również na efektywne zarządzanie zasobami poprzez skupienie się na najbardziej wartościowych aspektach oferty z perspektywy odbiorców.

❤️ Podziel się wiedzą!❤️

Czy ten wpis był dla Ciebie pomocny? Nie zapomnij podzielić się nim ze znajomymi, aby mogli również podnieść poziom swoich umiejętności marketingowych!
facebooktwitter
tiktok
youtube
linkedinn

Zacznij pozyskiwać klientów z Google już teraz!

Dołącz do ponad 9 tysięcy właścicieli firm, którzy dodali Localo do swojego zestawu narzędzi, z łatwością promując swój lokalny biznes.
Rozpocznij teraz
get started illustration